12561601238760094.jpg

Saigon Notre-Dame Cathedral

01-10-2012

Situated right in the heart of Hochiminh City is the most famous landmark as well as core Cathedral of the city, Saigon Notre-Dame Cathedral (translated as “Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn).

Top 100 sản phẩm nổi tiếng VN xuất khẩu
Page 12 of 12 pages (116 items)First<...1112
HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TỔ NGHỀ - NHÀ SÁNG NGHIỆP VN
Thăng Long
Pepsi
LG
PNJ