gova 01gova 03indochina journeyindochinakings member of worldkingsketnoitoancau
gova 02indochina member of worldkingsindochinakings journey
gova 04ketnoitoancau
Hành trình Quảng bá những giá trị Đông Dương - mobile
Hành trình ý chí kỷ lục
0_fff.png

(VietKings.Values) The Journey To Promote Vietnam Records (P.38) - Thang Noodle in Ha Noi

22-10-2018

(VietKings.org - IndochinaKings.org) When people think of Vietnamese noodles, pho and bun bo Hue (Vietnamese Spicy beef and pork noodles) are those that usually come to mind. However, in Vietnam, we have many other noodle dishes, one of which is bun...

Trung tâm Du lịch Kỷ lục
HANH TRINH QUANG BA VIET NAM

How to become a Indochina Record holder?

Dự án chung cư
sàn giao dịch ý tưởng
Lễ ra mắt dự án
TH
BIDV
Free counters!