gova 01gova 03indochina journeyindochinakings member of worldkingsketnoitoancau
gova 02indochina member of worldkingsindochinakings journey
gova 04ketnoitoancau
Hành trình Quảng bá những giá trị Đông Dương - mobile
Hành trình ý chí kỷ lục
0_etertert.jpg

(VietKings.Values) The Journey To Promote Vietnam Records (P.54) – Hai Van Pass

13-11-2018

(VietKings.org - IndochinaKings.org) The Hải Vân Pass is an approximately 21 km long mountain pass on National Route 1A in Vietnam. It traverses a spur of the larger Annamite Range that juts into the East Sea of Viet Nam, on the border of Đà Nẵng and

Trung tâm Du lịch Kỷ lục
HANH TRINH QUANG BA VIET NAM

How to become a Indochina Record holder?

Dự án chung cư
sàn giao dịch ý tưởng
Lễ ra mắt dự án
TH
BIDV
Free counters!